Cơ cấu tổ chức

NĂM HỌC 2019 - 2020

1. CHI BỘ ĐẢNG:

 

- Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Bí thư Chi bộ

 

- Cô giáo Vũ Khánh Phượng – Phó Bí thư Chi bộ

 

- Cô giáo Hoàng Hoài Anh – Chi ủy viên

 

2. BAN GIÁM HIỆU:

 

- Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thúy – Hiệu trưởng nhà trường

 

- Cô giáo Vũ Khánh Phượng – Phó Hiệu trưởng nhà trường

 

- Cô giáo Hoàng Hoài Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường

 

3. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN:

 

- Cô giáo Nguyễn Thị Hằng – Tổ trưởng tổ Xã hội

 

- Cô giáo Phạm Thị Hải Yến – Tổ trưởng tổ Tự Nhiên

 

- Cô giáo Nguyễn Trung Hậu – Tổ trưởng tổ Văn Thể

 

- Cô giáo Lê Thị Thanh Nga– Tổ trưởng tổ Hành chính – Văn phòng

 

4. CÁC ĐOÀN THỂ:

 

- Cô giáo Đỗ Thị Hồng Nhung – Chủ tịch Công đoàn

 

- Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thủy – Bí thư Chi đoàn

 

- Cô giáo Trần Hồng Giang – Tổng phụ trách Đội TNTP