100% CB, GV, CNV nhà trường đã cùng kí hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức các nạn nhân bom A-H của Nhật Bản

Ngày đăng: 03-02-2020 22:09:40


Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên minh các tổ chức nạn nhân bom A-H của Nhật Bản (Nihon Hidankyo) và Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí của Nhật Bản, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội kêu gọi các tầng lớp nhân dân Việt Nam hãy ký tên ủng hộ lời kêu gọi của nạn nhân (Hibakusha) nhằm xóa bỏ vũ khí hạt nhân vì tương lai của trái đất và loài người, vì một thế giới hòa bình, công bằng và an toàn cho nhân loại!

Thực hiện lời kêu gọi 100% CB, GV, CNV nhà trường đã cùng kí hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức các nạn nhân bom A-H của Nhật Bản

 

Bài viết liên quan