Tiêu đề văn bản Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; Hướng dẫn triển khai xét tặng Kỷ niệm chương
Số hiệu 175 Cơ quan ban hành Sở GD&ĐT Hà Nội
Phạm vi KH-SGDDT Ngày ban hành 25/1/2019
Ngày hiệu lực 14/1/2019 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu file Người ký Chử Xuân Dũng
Tài liệu đính kèm Tải về tại đây File đính kèm Tải xuống
Mô tả Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; Hướng dẫn triển khai xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2019

Thực hiện Kế hoạch 124-KH/TU ngày 26/6/2014 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về khắc phục tồn tại, hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐKT ngày 07/12/2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố về Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng năm 2019;

     Phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; hướng dẫn các đơn vị triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019, cụ thể trong file đính kèm./.

Nguồn tin: Văn phòng Sở