Tiêu đề văn bản Quyết định về việc Công nhận danh hiệu
Số hiệu 6538 Cơ quan ban hành UBND
Phạm vi Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày hiệu lực 31/12/2019 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại tài liệu File Người ký Ông Vũ Đại Phong
Tài liệu đính kèm Tải về tại đây File đính kèm Tải xuống
Mô tả Quyết định về việc Công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" lần đầu (2018 - 2019)

Quyết định về việc Công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" lần đầu (2018 - 2019)