Trường THCS Nguyễn Phong Sắc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2022

Ngày đăng: 11-02-2020 20:04:45

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTCQU ngày 18/12/2019 của Ban tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng vTổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022; Kế hoạch số 47-KH/ĐU ngày 26/9/2019 của Đảng ủy phường Trương Định về tổ chức ĐH chi bộ tiến tới đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020- 2025, hôm nay Chi bộ Trường THCS Nguyễn Phong Sắc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chương trình

1. Chào cờ

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội, quy định về bầu cử

4. Bầu Chủ tịch Đại hội và thư ký Đại hội

5. Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội

6. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

7. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện của đảng ủy cơ sở.

8. Đại hội thảo luận.

9. Bầu cử cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

10. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ cơ sở cấp trên trực tiếp

11. Đại diện Đảng uỷ phường Trương Định phát biểu.

11. Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

13. Bế mạc Đại hội.

 

 

 

Chương trình văn nghệ chào mừng

 

Lễ chào cờ

 

Đoàn chủ tịch và thư kí đại hội

 

Các đồng chí cấp ủy Chi bộ nhiệm kì 2020-2022

Bài viết liên quan