Nhiệm vụ của các tổ chuyên môn:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” ; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, kế hoạch chương trình các môn học đã được phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các chuyên đề tổ, trường, tập huấn chuyên môn.

- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu – kém. Kiểm tra, đánh giá, thúc đẩy hoạt động chuyên môn.

- Triển khai đổi mới phương pháp dạy học, phối kết hợp các phương pháp đặc trưng từng bộ môn.

- Lập kế hoạch tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp của các bộ môn:  Tiếng Anh, Vật lý- Sinh học.

- Triển khai các cuộc thi: Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49, IOE, Violympic, dạy học theo chủ đề tích hợp, nghiên cứu  khoa học kỹ thuật, đại sứ đọc, HOMC...