VĂN BẢN HĐND-UBND QUẬN

Quyết định về việc Công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" lần đầu (2018 - 2019)

 File đính kèm

Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2019 - 2020.

 File đính kèm

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

 File đính kèm

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực