Văn bản sở giáo dục & đào tạo

https://drive.google.com/file/d/1UCJldwV-B0QWmfranPslVvU7f3KlleaM/view?usp=sharing

 File đính kèm

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020

 File đính kèm

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực