Văn bản trường

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ văn bản số 1113/BDGDD- GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019- 2020; Văn bản số 1360/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì II năm học 2019-2020, Trường THCS Nguyễn Phong Sắc xây dựng Kế hoạch công tác quản lý nhà trường khi học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5/2020 như sau:

 File đính kèm

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH Dạy - học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid 19

 File đính kèm

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm

 File đính kèm

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến "Người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" ngành Giáo dục và Đào tại Hà Nội năm học 2019-2020

 File đính kèm

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH cuộc thi ảnh nghệ thuật di tích quốc gia đặc biệt Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng

 File đính kèm

Ngày ban hành:
19/2/2020
Ngày hiệu lực:
19/2/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona Năm học 2019-2020

 File đính kèm

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO nCoV

 File đính kèm

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
năm học 2019- 2020 Kế hoạch tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật Tại trường học năm học 2019- 2020

 File đính kèm

Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực