Văn bản trường

Ngày ban hành:
3/10
Ngày hiệu lực:
16/10
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020 mô tả

 File đính kèm

Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày hiệu lực:
26/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư của chủ tịch UBND tp Hà Nội gửi ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020

 File đính kèm

Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày hiệu lực:
05/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực